Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

APEL KOALICJI NA RZECZ SZYBKIEGO I POWSZECHNEGO INTERNETU W POLSCE

2020-04-11

Mając na względzie powyższe aspekty oraz zauważając, że co najmniej część zmian wywołanych pandemią będzie miała najprawdopodobniej charakter trwały, a zapotrzebowanie na szybki i niezawodny Internet będzie rosnąć w błyskawicznym tempie, podpisane niżej organizacje apelują do władz publicznych o podjęcie niezbędnych działań o charakterze regulacyjnym i infrastrukturalnym dla zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego i niezawodnego Internetu. Podkreślamy, że ciężar finansowy inwestycji powinien spoczywać przede wszystkim na podmiotach prywatnych – pieniądze publiczne (w tym unijne) powinny być angażowane tam, gdzie rachunek ekonomiczny wyklucza zaangażowanie kapitału prywatnego wystarczające dla np. zapewnienia powszechności usług. Co najmniej tak samo istotne jak nakłady finansowe są szkolenia dla podmiotów publicznych, tak by możliwie najefektywniej wykorzystywały nowe możliwości. Możliwe jest szybkie uruchomienie łatwo dostępnych rezerw, aby ten cel zrealizować. Jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu – w najbliższym czasie zaprezentujemy dokument zawierający nasze kluczowe propozycje w tym zakresie.

Treść apelu: apel szybki i powszechny Internet_11 kwietnia 2020