Forum konsumentów

  • pl
  • Facebook

Bezpieczeństwo w przejazdach zamawianych przez aplikację- konieczne podjecie działań zapobiegających łamaniu prawa.