Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Informacja prasowa Forum Konsumentów w sprawie przystąpienia do kampanii edukacyjnej „Kobiety na wybory”

2023-09-25

Forum Konsumentów z dniem 14 września br. oficjalnie przystąpiło do apolitycznej kampanii edukacyjnej „Kobiety na wybory”. Celem kampanii „Kobiety na wybory” jest zachęcenie kobiet do aktywnego uczestniczenia w wyborach. Każdy głos ma bowiem znaczenie, i to w każdych wyborach – zarówno samorządowych, parlamentarnych, jak i prezydenckich.

To, co łączy Fundację Forum Konsumentów z kampanią „Kobiety na wybory” to budowanie zaangażowanej społeczności, której nie jest obojętna rzeczywistość. Konsumenci/tki codziennie swoimi wyborami wspierają lub osłabiają dane produkty/usługi/marki zgodnie z filozofią ,,my wallet is my vote", czyli głosują swoim portfelem. Obywatele/lki natomiast mają prawo i przywilej glosowania raz na 4 lata w wyborach parlamentarnych, a oba te wybory mogą działać na zasadzie sprzężenia zwrotnego, ponieważ polityka ma również wpływ na gospodarkę, a jakość gospodarki zawsze przekłada się na portfel konsumenta.

Celem wszelkich podejmowanych przez Forum Konsumentów działań jest przede wszystkim skupianie się na konsumentach, ale w trakcie wyborów granica pomiędzy konsumentami a obywatelami jest niezwykle cienka, bowiem od tego, kto będzie wpływał na kształtowanie prawa i gospodarki, będzie również wpływał na zasobność portfela konsumenta. 

Jako Forum Konsumentów zachowujemy apolityczność w tej kwestii samego wyboru konkretnej opcji politycznej czy kandydata. Chcemy jednak wspierać i promować aktywne branie udziału w inicjatywach, które budują społeczeństwo obywatelskie i zachęcają konsumentów/obywateli do działania, w tym to uczestniczenia w wyborach. Bowiem prawo do głosowania to wielki przywilej każdej i każdego z nas, z którego warto korzystać.

„Inicjatywa Kobiety na Wybory oraz Forum Konsumentów łączy nie tylko fakt tego, że obie organizacje reprezentowane są przez kobiety, ale przede wszystkim chęć budowania społeczności zaangażowanej, której nie jest obojętna rzeczywistość, w której żyją. Podstawową grupą docelową działań Forum Konsumentów są konsumenci i konsumentki, jednak w kontekście wyborów parlamentarnych granica pomiędzy obywatelem/ką a konsumentem/ką jest cienka. Chcemy budować świadomość faktu, że codzienne wybory konsumentów to ich codzienny głos we wzmacnianiu lub osłabianiu danych produktów/usług/marek zgodnie z filozofią ,,my wallet is my vote". W kontekście wyborów warto pamiętać, że filozofia ta także działa w drugą stronę „my vote is my wallet”, ponieważ od tego kto kształtuje prawo i zasady gospodarki często zależy finalny portfel konsumenta i jego zasobność. Cenimy apolityczność inicjatywy, nie popieramy żadnej partii politycznej, ale zachęcamy do udziału w wyborach i nieoddawania naszego głosu, interesu, potrzeb i wartości w ręce innych. Prawo do głosowania to nasz wielki przywilej, z którego warto korzystać” – stwierdza Agnieszka Plencler, Prezeska Forum Konsumentów.