Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Informacja prasowa: Fundacja Forum Konsumentów z Nagrodą Gospodarczą Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2023-09-28

Podczas uroczystej gali 27 września br. Fundacja Forum Konsumentów otrzymała Nagrodę Gospodarczą Związku Przedsiębiorców i Pracodawców za projekt – kampanię „Żyj oryginalnie. Podrobione rzeczy. Podrobiony styl.”

Nagrody Gospodarcze ZPP przyznawane są od 2011 roku i mają charakter wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w zakresie przedsiębiorczości lub jej wspierania. Celem nagrodzonego projektu – kampanii „Żyj oryginalnie. Podrobione rzeczy podrobiony styl.” jest zwrócenie uwagi konsumentów na problem podrobionych produktów, zbudowanie świadomości tematu i zniechęcenie konsumentów do zakupu fałszywek i zakupu oryginalnych produktów.

Niestety, jak pokazują liczne badania i analizy, rynek podrobionych produktów na świecie jest bardzo duży i tracą na nim wszyscy: producenci oryginalnych produktów, budżet państwa oraz konsumenci, którzy często ponoszą duże ryzyko związane z niską jakością produktu/usługi, a nawet zagrożeniem zdrowia kupując podrobione kosmetyki lub żywność. Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), handel podrobionymi i pirackimi towarami stanowi 3,3% globalnego handlu. Wartość importowanych, podrobionych towarów na całym świecie wynosi ok 509 miliardów dolarów.

Według danych z raportu EUIPO 2022, ponad połowa (52%) ankietowanych Europejczyków w wieku 15-24 lat twierdzi, że w ciągu ostatniego roku kupiła celowo lub przypadkowo podrobiony produkt w Internecie, a jedna trzecia (33%) uzyskała dostęp do treści cyfrowych z nielegalnych źródeł. W Polsce również skala zakupu podróbek jest duża i wynosi kilkanaście procent. Najczęściej kupowane podrobione rzeczy to: ubrania, obuwie, kosmetyki, elektronika, zabawki.

„W imieniu swoim, ale także całego zespołu Forum Konsumentów bardzo dziękuję Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców za przyznaną nam nagrodę. Cieszy ona, tym bardziej że w tym roku obchodzimy nasze 5-te urodziny, zatem traktuję tę nagrodę jako pozytywny impuls do dalszych działań, czyli reprezentowania głosu konsumentów i dbania o ich dobro. Projekt, który został zauważony to nasza kampania Żyj oryginalnie, której celem jest walka z towarami podrobionymi. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim organizacjom, które patronowały naszym działaniom: Polska Izba Handlu, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Global Compact Network Poland, Kobiety w Centrum, Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych. Szczególne podziękowania składam firmie Amazon, która również przeciwdziała handlowi podróbek.

Mam nadzieję, że głos konsumentów będzie coraz głośniejszy, bo biznes bez konsumentów nie ma sensu. Na koniec dnia to oni decydują komu i za co przekazują zawartość swojego portfela- czyli głosują swoim portfelem. Świadomość tego faktu będziemy konsekwentnie budować” ­
– powiedziała podczas odbierania nagrody Agnieszka Plencler, Prezeska Forum Konsumentów.

 

Strona kampanii: www.zyjoryginalnie.pl

 

 

*Badanie UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Grupy Modern Commerce, maj 2021.

** Raport EUPIO z zestawienia wskaźników dotyczących własności intelektualnej i młodych ludzi, 2022.