Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników Kongresu Forum Konsumentów „(Nie)świadomy Konsument 2024”

2024-02-02

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników
Kongresu Forum Konsumentów „(Nie)świadomy Konsument 2024”
Kongres organizowany z okazji Światowego Dnia Konsumenta


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
FUNDACJA FORUM KONSUMENTÓW (ul. Klimczaka 17/80, 02-797 Warszawa), z którym może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Klimczaka 17/80, 02-797 Warszawa
- przez e-mail: biuro@forumkonsumentow.org

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w Kongresie, komunikowania się z uczestnikami w celu organizacji Kongresu, udokumentowania jego przebiegu,
a w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących działalności Forum Konsumentów, w tym newslettera – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku Kongresu oraz odrębnie w przypadku przesyłanie informacji dotyczących działalności Forum Konsumentów – jeżeli taką zgodę Pani/Pan wyraził/a) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora związany z obroną przed ew. roszczeniami).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie wysyłając prośbę e-mailem
na adres biuro@forumkonsumentow.org – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w Kongresie będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej Kongresu przez współorganizatorów. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących działalności Forum Konsumentów, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

4. Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Ponadto informujemy, że wydarzenie będzie transmitowane w Internecie, a w celu udokumentowania Kongresu będzie on nagrywany, a także mogą być wykonywane w jego trakcie fotografie i filmy, które mogą być opublikowane na stronach internetowych i social mediach należących do Forum Konsumentów oraz Partnerów i Patronów wydarzenia.