Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Komunikat Forum Konsumentów z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

2023-04-26

Fundacja Forum Konsumentów przyłącza się do obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Day). Święto to zostało ustanowione w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization), w celu zwrócenia uwagi na znaczenie własności intelektualnej w życiu każdego z nas – zarówno artystów, twórców, kreatorów, jak i konsumentów czy przedsiębiorców. Zgodnie z definicją Fundacji Legalna Kultura – pojęcie własności intelektualnej – odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu, jak i do praw do korzystania z nich. Prawo własności intelektualnej obejmuje dość szeroki zakres tematyczny. Najczęściej wskazuje się na patenty, prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe czy znaki towarowe oraz na prawa autorskie. W tym roku hasłem obchodów jest: Kobiety i własność intelektualna: przyspieszenie innowacji i kreatywności.

Forum Konsumentów – korzystając właśnie z okazji obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej – przypomina kontynuowaną ogólnopolską kampanię „Żyj oryginalnie. Podrobione produkty. Podrobiony styl”, której celem jest zwrócenie uwagi konsumentów na problem podrobionych produktów, zniechęcenie konsumentów do zakupu fałszywek i zachęcenie do zakupu oryginalnych produktów. Ponadto Forum Konsumentów chce podkreślić, że kupowanie podrobionych rzeczy to brak oryginalności w wyrażaniu siebie i pójście na łatwiznę. W dobie przedmiotów z drugiego obiegu i np. mody na rzeczy vintage mamy uczciwe i często tańsze możliwości zaspokajania swoich potrzeb materialnych i psychologicznych.

Niestety, jak pokazują liczne badania i analizy, rynek podrobionych produktów na świecie jest bardzo duży i tracą na nim wszyscy: producenci oryginalnych produktów, budżet państwa oraz konsumenci, którzy często ponoszą duże ryzyko związane z niską jakością produktu/usługi, a nawet zagrożeniem zdrowia, kupując podrobione kosmetyki lub żywność. Według oficjalnych danych nawet 20% Polaków kupuje podrobione produkty (Badanie UCE RESEARCH i SYNO Poland dla Grupy Modern Commerce, maj 2021). Według Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej 44% młodych Polaków celowo kupiło podróbkę, a 19% świadomie uzyskało dostęp do pirackich treści (Raport EUPIO
z zestawienia wskaźników dotyczących własności intelektualnej i młodych ludzi, 2022).

Wobec powyższego najważniejszym elementem przedmiotowej kampanii zdaniem Forum Konsumentów jest zwrócenie uwagi na aspekt edukacji i budowania świadomości konsumenckiej.

W kontekście ochrony własności intelektualnej warto również wspomnieć o opublikowanym przez Amazon corocznym Raport o ochronie marek, w którym prezentuje efekty działań firmy na rzecz ochrony klientów, marek i sprzedawców przed podróbkami (POBIERZ: Raport o ochronie marek 2022). Z raportu wynika, że dzięki strategicznemu połączeniu wiodących w branży technologii z doświadczeniem i wiedzą ekspertów, Amazon skutecznie powstrzymuje nieuczciwe podmioty przed handlem nieautentycznymi produktami, wykraczając swoją aktywnością poza sklepy Amazon. W 2022 roku firma pomogła w wykryciu, przejęciu i wyeliminowaniu ponad 6 mln podróbek, zapobiegając tym samym ich dotarciu do klientów i ponownej sprzedaży na innym etapie łańcucha dostaw. Działalność ta ma istotne przełożenie na lepszą edukację konsumencką. Amazon zatrudnia bowiem ponad 15 000 pracowników zajmujących się ochroną klientów, marek, partnerów handlowych i swojego sklepu przed podróbkami, oszustwami i innymi formami nadużyć. W Polsce Amazon zaangażowany był m.in. we wspomnianą powyżej ogólnopolską kampanię „Żyj oryginalnie”, zainicjowaną przez Fundację Forum Konsumentów.

W tym wyjątkowym dniu zachęcamy również do udziału online w konferencji „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa” Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, podczas której organ ten przybliży świat własności intelektualnej. Tematem tegorocznego wydarzenia będą aspekty własności intelektualnej w systemie bezpieczeństwa. Podczas konferencji zostanie poruszona tematyka związana z ochroną innowacyjnych technologii obronnych, a także działaniami na rzecz walki z podrobionymi towarami, które nie tylko powodują straty dla firm, ale stanowią także zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz środowiska. Wydarzenie rozpocznie się godz. 9:00 
i będzie transmitowane online z Urzędu Patentowego RP. Link do transmisji będzie dostępny na stronie konferencji tuż przed rozpoczęciem wydarzenia.

Fundacja Forum Konsumentów jest zdecydowanym orędownikiem obchodów Światowego Dnia Własności Intelektualnej, szczególnie w kontekście edukacji, budowania świadomości konsumenckiej oraz ochrony praw, w tym prawa do rzetelnej informacji, prawa do korzystania ze swoich praw i dokonywania świadomych wyborów konsumenckich. Wszelkie regulacje czy innowacje dotyczące konsumentów powinny nadążać lub wyprzedzać tak istotny aktualnie postęp cyfrowy, aby faktycznie przyczyniać się do rozwoju i ochrony praw konsumentów.