Forum konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Komunikat Fundacji Forum Konsumentów z okazji Światowego Dnia Konsumenta

2023-03-15

Tylko 20% respondentów pozytywnie ocenia swój poziom znajomości praw konsumenckich, a jednocześnie niemal połowa respondentów (47%) czuje potrzebę uzupełnienia wiedzy w tym zakresie. Aż 45% badanych uważa, że wiedza Polaków w obszarze znajomości praw konsumenckich jest słaba. Co istotne, osoby w wieku 35-44 wydają się najbardziej świadomymi konsumentami – w kilku pytaniach wypadali jako najaktywniejsi w dochodzeniu swoich praw i znajomości praw.

To wnioski z badania[1] „(Nie)świadomy Konsument 2023” przeprowadzonego przez Fundację Forum Konsumentów we współpracy z Amazon z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Otrzymane wyniki zwróciły uwagę na konieczność edukacji Polaków w temacie praw konsumenckich, m.in. prawa do rzetelnej informacji, prawa do reklamacji, prawa do korzystania ze swoich praw i dokonywania świadomych wyborów konsumenckich.

„Światowy Dzień Konsumenta, 15 marca, powinien na stałe wpisać się do ważnych dat w naszych kalendarzach. To okazja do wywołania tematów istotnych dla każdego z nas i do uświadomienia sobie, że każdy z nas jest konsumentem. Oznacza to, że mamy swoje prawa, ale także siłę sprawczą (szczególnie w grupie) w postaci naszego portfela – to od nas zależy, kogo nagrodzimy swoimi pieniędzmi. Głos konsumencki będzie nabierać na sile i zacznie mocno wpływać na jakość oraz dobór produktów i usług oferowanych na wolnym rynku. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli tworzyć szereg eventów i kampanii edukacyjnych. Jak pokazuje zrealizowane wspólnie z Amazon badanie tylko 20% Polaków ocenia swoją wiedzę z zakresu praw konsumenckich dobrze, a 47% Polaków chce edukacji w tym zakresie. Potrzebujemy zatem stałych i systematycznych kampanii edukacyjnych, ale też edukacji już od najmłodszych lat: w przedszkolach i szkołach.” – komentuje Agnieszka Plencler, prezeska Fundacji Forum Konsumentów.

Jak wynika z przeprowadzonego przez Fundację Forum Konsumentów w partnerstwie z Amazon badania[2], 20% Polaków pozytywnie ocenia swoją wiedzę w zakresie praw konsumenckich. Jednak poziom wiedzy w społeczeństwie oceniają niżej. Zdaniem badanych tylko 6% Polaków posiada wiedzę z zakresu praw konsumenckich.[1] *Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy „Ariadna” metodą ankieta na panelu Ariadna i CAWI w terminie od 3 do 6 marca 2023 roku. Badani to osoby w wieku 18+/N=1045/ Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania.

[2] Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy „Ariadna” metodą ankieta na panelu Ariadna i CAWI w terminie od 3 do 6 marca 2023 roku.