Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Polscy konsumenci chcą działań z okazji Światowego Dnia Konsumenta 2023

2022-08-25

Forum Konsumentów zleciło badanie na temat postrzegania i potrzeb związanych ze Światowym Dniem Konsumenta. Aż 85 % polskich konsumentów popiera pomysł przeprowadzenia ogólnopolskich kampanii informacyjnych o prawach i przywilejach konsumenckich, chciałoby także, żeby w Polsce było prowadzonych więcej działań informacyjnych lub edukacyjnych. 

Jednak w kontekście pynia o to, które marki produktów lub usług powinny zaangażować się w obchody Światowego Dnia Konsumenta w Polsce w marcu przyszłego roku zdecydowana większość nie wskazuje żadnej marki. Aż 72% pustki w sercach i umysłach konsumentów- to ogromna przestrzeń do pożytecznego zagospodarowania. Marki są w ciągłym kontakcie z konsumentem, zabiegają o klientów w wyścigu do miejsca w ich koszyku zakupowym. Ale czy konsumenci na myśl o działaniach marki dla nich i w ich interesie mają swoich ambasadorów? NIE. To pokazuje jak wiele jest nadal do zrobienia w kontekście innych wymiarów niż komunikacja wartości produktu/ usługi, promocji i kanałów sprzedaży.