Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Raport FFK – Dlaczego konsument (nie)chce e-commerce

2023-11-29

W ramach raportu podejmujemy wyzwanie przedstawienia perspektywy konsumenta: możliwości i zalety, jakie daje e-commerce, ale też zagrożenia związane z rozwojem branży. Zwracamy uwagę na stojące przed nami wyzwania związane z potrzebą edukacji i budowania świadomości konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prawnej w Internecie, gwarancji praw w ciągle zmieniającym się środowisku cyfrowym, procesu wdrażania proekologicznych rozwiązań czy ochrony przed zakupem towarów podrobionych.

Jako Forum Konsumentów chcemy poprzez analizę ogólnodostępnych danych, nasze fundacyjne doświadczenia oraz komentarze ekspertów odpowiedzieć na tytułowe pytanie: dlaczego konsument (nie)chce e-commerce? Bowiem to przekorne pytanie otwiera dyskusję o poważnych wyzwaniach, jakie stoją zarówno przed decydentami, biznesem, jak i konsumentami w tworzeniu gospodarki w wymiarze online.

Zwracamy uwagę na istniejące bariery w dalszym rozwoju rynku e-commerce wynikające z trzech głównych obszarów: nierespektowanie obowiązującego prawa, świadome wprowadzanie w błąd (pułapki zastawiane na konsumentów), przyczyny braku zaufania konsumenta do zakupów online.