Forum konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Raport przygotowany dla Sieci Przedsiębiorczych Kobiet w ramach projektu Make the Change in fashion

2019-06-26

Najważniejsze wyniki z badania: 

49% Polaków interesuje się modą, w większości kobiety.

64% Polaków nie zna żadnego z badanych pojęć (nawet ze słyszenia). Najwięcej osób kojarzy pojęcie: slow fashion (18%).

W większości Polacy nie orientują się co oznaczają badane pojęcia. 32% (najwięcej) uważa, że rozumie znaczenie odpowiedzialnej mody. Najwięcej osób w wieku 25-34 lata.

52% Polaków zetknęło się z koncepcją zrównoważonego rozwoju, ale 42% orientuje się co to pojęcie oznacza.

33% uważa, że istnieje jakiś związek pomiędzy koncepcją zrównoważonego rozwoju a odpowiedzialną (etyczną) modą. 47% nie ma zdania w tej kwestii.

Najwięcej osób – 37% uważa, że ekologia łączy koncepcję zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialną (etyczną) modę. Na drugim miejscu był brak wyzysku ludzi (11%). 32% nie potrafi wskazać zmiennej łączącej dwa pojęcia.

Raport z badania Forum Konsumentów dla Sieci Przedsiębiorczych Kobiet_czerwiec 2019