Forum konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Stanowisko Forum Konsumentów w sprawie ustawy ,,LEXpilot"

2023-02-23

W ocenie Fundacji Forum Konsumentów proponowane zmiany z perspektywy konsumenckiej wskazują na ryzyko:

  • wyłączania wielu wartościowych kanałów z oferty (m.in. kanały tematyczne, lokalne telewizje kablowe),
  • wzrostu cen abonamentów (tj. model a la carte, must carry oraz nowy model biznesowy),
  • utrudnienia korzystania z telewizji dla znaczącego grona abonentów (zmiany w kolejności kanałów narzucane przez #LEXpilot spowodują, że część odbiorców nie znajdzie kanałów na dalszym miejscu i bezpowrotnie straci do nich dostęp),
  • narzucania modelu preferującego telewizję państwową/rządową (każdy pakiet telewizyjny oferowany na rynku będzie musiał zawierać obowiązkowy zestaw telewizji publicznej i dodatkowo rozmieszczenie dalszych 30 pozycji będzie uzależnione od arbitralnej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji).