Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Wizja Zero 2030 i #childrensafety

2021-10-11

Parlament Europejski na październikowej sesji w Strasburgu przegłosował rezolucję Wizja Zero. Dokument przedstawia poglądy instytucji na strategię UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030.
 
Sprawozdanie Europarlamentu jest następstwem publikacji dziesięcioletniego planu bezpieczeństwa ruchu drogowego Komisji Europejskiej opublikowanego w czerwcu 2019 r. oraz planowanych środków legislacyjnych ogłoszonych w strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności opublikowanej w grudniu 2020 (Sustainable and Smart Mobility Strategy).
 
Posłowie do PE poparli ogólną strategię UE tzn. Wizję Zero, której głównymi celami są zmniejszenie liczby poważnych obrażeń i zgonów o 50% do 2030 r., a w dłuższej perspektywie zmniejszenie wypadków drogowych do zera w oparciu o podejście „bezpiecznego systemu”.
 
Parlament poparł również ustanowienie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w zakresie bezpieczeństwa drogowego, które powinny zostać wypracowane przez Komisję Europejską do 2023 roku.
Najważniejsze kierunki przyjętej Wizji Zero: 1) Bezpieczna infrastruktura drogowa i bezpieczne wyposażenie wszystkich pojazdów drogowych, 2) Zharmonizowane regulacje dotyczące automatycznych pojazdów drogowych, 3) Zero tolerancji dla jazdy pod wpływem używek, 4) Nowe przepisy ograniczenia prędkości na drogach i w obszarach zabudowanych.

Po raz pierwszy w rezolucji pojawia się wezwanie Komisji Europejskiej (punkt 27 dokumentu) do opracowania norm dotyczących wymogów informacyjnych dotyczących parametrów bezpieczeństwa urządzeń przytrzymujących dla dzieci. Kolejno, państwa członkowskie zostały wezwane do rozpoczęcia kampanii uświadamiających dla rodziców i opiekunów na temat bezpieczeństwa dzieci w transporcie drogowym.
 
To pierwszy ważny krok instytucji unijnej w kierunku poprawy dostępności konsumentów UE do informacji o wynikach testów bezpieczeństwa wszystkich urządzeń do przewozu dzieci w transporcie drogowym. Forum Konsumentów popiera ten przełomowy dla sprawy CRS (Children Restrain Systems) zapis i czeka na następne kroki Komisji Europejskiej w kierunku zapewnienia transparentnych informacji o tych urządzeniach.


#childrensafety
#CRS