Forum konsumentów

  • pl
  • Facebook

Nasz cel

Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie oferując coś innym kierują się jakością i uczciwością. Bronimy wolności konsumenckiej i prawa wyboru. Walczymy o najwyzsze standardy w walce o konsumenta. Działamy kierując się uczciwością, wytrwałością i pasją, aby osiągać wymierne rezultaty.

Jesteśmy niezależną organizacją, która jest mocnym, aktywnym i obiektywnym głosem konsumentów w debacie publicznej. Chcemy prowadzić konstruktywny dialog z decydentami, korporacjami i przedsiębiorcami dbając o dobro konsumentów.

Nie zajmujemy się indywiduwalnymi przypadkami łamania praw konsumenckiech. Działamy na rzecz grup konsumentów.

Nasze zadania

  • 1. Inspirowanie i promowanie właściwych postaw

  • 2. Systematyczne monitorowanie i badanie produktów/ usług

  • 3. Inicjowanie i sygnalizowanie ważnych tematów w debacie publicznej

  • 4. Uświadamianie i szerzenie wiedzy

Newsletter