Forum konsumentów

  • pl
  • Facebook

Nasze zadania

Inspirowanie i promowanie właściwych postaw wobec konsumentów- szczególnie w świecie online.

Poprzez właściwe postawy wobec konsumentów rozumiemy rzeczywiste, a nie pozorne podejście prokonsumenckie. Konkurowanie szeroko rozumianą jakością na całej ścieżce zakupowej konsumenta bez względu na kategorię usług/ czy produktów. Nie chodzi zatem tylko o jakość produktu samego w sobie, ale też o jakość i rodzaj przekazywanych informacji, obsługi przed i po sprzedaży. Chcemy uczciwej i jasnej komunikacji z konsumentem.

Inicjowanie i sygnalizowanie w debacie publicznej istotnych tematów z punktu widzenia konsumentów.

Przyglądamy się istotnym tematom i regulacjom mającym wpływ na jakość życia konsumentów. Zwracamy uwagę na zmiany i projekty, które wnoszą poprawę, ale i takie, które niosą za sobą ryzyko pogorszenia sytuacji konsumentów.

Uświadamianie i szerzenie wiedzy na temat praw i możliwości konsumentów.

Prowadzimy i włączamy się w projekty edukacyjne, które mają za zadanie wzmacnianie i propagowanie wiedzy na temat praw, ale przede wszystkim właściwej postawy konsumenckiej. Świadomości dokonywanych codziennych wyborów i ich możliwych konsekwencji, wpływu na kształtowanie naszego otoczenia, świata. Wierzymy, że wspieranie swoimi wyborami dobrych praktyk ma sens i realną siłę sprawczą. Zmianę należy zacząć od siebie i najbliższego otoczenia.

Systematyczne monitorowanie i badanie wybranych kategorii produktowych.

Poza bieżącą analizą trendów i publikacji na temat jakości świata konsumentów realizujemy projekty badawcze. Chcemy rzetelnie i obiektywnie oceniać stan faktyczny, a nie tylko hipotetyczny. Realizujemy projekty badawcze: cykliczne (poziom satysfakcji konsumentów w wybranych kategoriach produktów i usług) oraz dedykowane.