Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Nasze zadania

Promowanie właściwych postaw wobec konsumentów.

Poprzez właściwe postawy wobec konsumentów rozumiemy rzeczywiste, a nie pozorne podejście prokonsumenckie. Chodzi o jakość samego produktu lub usługi, a także o wartość i rodzaj przekazywanych informacji czy obsługę przed i po sprzedaży. Chcemy uczciwej i jasnej komunikacji z konsumentem.

Inicjowanie i sygnalizowanie w debacie publicznej istotnych tematów, proponowanie właściwych rozwiązań legislacyjnych.

Analizujemy ważne tematy i regulacje mające wpływ na jakość życia konsumentów. Zwracamy uwagę na zmiany i projekty, które wnoszą poprawę, ale i takie, które niosą za sobą ryzyko pogorszenia sytuacji konsumentów. Proponujemy rozwiązania, które poprawią pozycję konsumentów w relacjach z firmami i instytucjami.

Uświadamianie i szerzenie wiedzy na temat praw i możliwości konsumentów.

Prowadzimy i włączamy się w projekty edukacyjne. Ich zadaniem jest wzmocnienie i promowanie wiedzy na temat praw ze szczególnym uwzględnieniem właściwej postawy konsumenckiej. Skupiamy się na zwiększeniu świadomości codziennych decyzji zakupowych i ich konsekwencji, a także, wpływu na kształtowanie naszego najbliższego otoczenia i świata. Wierzymy, że wspieranie swoimi wyborami dobrych praktyk ma sens i realną siłę sprawczą. Zmianę należy zacząć od siebie i najbliższego otoczenia.

Badanie i monitorowanie wybranych kategorii produktowych i poziomu świadomości konsumenckiej.

Poza bieżącą analizą trendów i publikacji na temat zmian w świecie konsumentów, realizujemy projekty badawcze. Chcemy rzetelnie i obiektywnie oceniać działania firm, instytucji i władz dotyczące konsumentów, by móc odważnie i precyzyjnie działać. 

Chcesz pomóc ? Dołącz do nas.