Forum konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy niezależną organizacją, mocnym, aktywnym i obiektywnym głosem konsumentów w debacie publicznej. Chcemy prowadzić konstruktywny dialog z decydentami, korporacjami i przedsiębiorcami dbając o dobro konsumentów.

Nie zajmujemy się indywidualnymi przypadkami łamania praw konsumenckich. Działamy na rzecz grup konsumentów.

Nasz cel:

Siła konsumentów!

Naszym celem jest wyzwalanie siły i mocy sprawczej konsumentów – głosowanie portfelem, dbając o ich interesy, wolność  i prawa.  Budujemy społeczność ludzi, którym wybory konsumenckie nie są obojętne. Walczymy także o najwyższe standardy w walce o konsumenta na rynku. 

Świat konsumenta to z jednej strony świat natłoku informacji, fałszywych informacjitzw. fake newsów, a w konsekwencji dezinformacji.  To utrata zaufania do mediów i rządzących.

Z drugiej strony to świat z ogromnymi możliwościami rozwoju produktów i usług, świat nowych, technologicznych wyzwań i dynamicznych zmian. To także wielka potrzeba dialogu, czytelnej i wiarygodnej komunikacji, transparentności i skutecznego liderstwa. To coraz większa otwartość na nowe inicjatywy i działania mające na celu wspólne kształtowanie zasad wolnego rynku i wyznaczanie najlepszych standardów w walce o konsumenta. 

Chcemy wyjść naprzeciw konsumentom i poprzez dialog z organizacjami i decydentami dbać o ich interesy.