Forum konsumentów

  • pl
  • Facebook

O nas

Nasz cel:

Chcemy tworzyć świat, w którym ludzie oferując coś innym kierują się jakością i uczciwością. Walczymy o najwyższe standardy w walce o konsumenta na rynku. Działamy kierując się uczciwością, wytrwałością i pasją, aby osiągać wymierne rezultaty.

Jesteśmy niezależną organizacją, która jest mocnym, aktywnym i obiektywnym głosem konsumentów w debacie publicznej. Chcemy prowadzić konstruktywny dialog z decydentami, korporacjami i przedsiębiorcami dbając o dobro konsumentów. 

Jesteśmy po stronie konsumenta i jego wolności.

Nie zajmujemy się indywidualnymi przypadkami łamania praw konsumenckich. Działamy na rzecz grup konsumentów.