Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Europejski projekt ,,WeValueFood"

2019-08-29

 “WeValueFood” bada potrzeby, bariery i aspiracje różnych zainteresowanych osób, związane z zaangażowaniem w produkcję żywności, wykorzystaniem żywności i wiedzą na temat żywności.

Projekt “WeValueFood” jest projektem europejskim finansowanym przez EIT FOOD (Europejski Instytut Innowacji i Technologii). Koordynatorem projektu jest Królewski Uniwersytet w Belfaście (Biological Sciences, Queen’s University Belfast), w Polsce projekt prowadzony jest przez naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

https://www.wevaluefood.eu/

Dyskusja prowadzona przez prof. Dominikę Maison już 9 września 2019 roku.

Więcej infrmacji: daria.affeltowicz@psych.uw.edu.pl