Forum konsumentów

  • pl
  • Facebook

Nasz cel

Naszym celem jest wyzwalanie siły i mocy sprawczej konsumentów – głosowanie portfelem, dbając o ich interesy, wolność  i prawa.  Budujemy społeczność ludzi, którym wybory konsumenckie nie są obojętne. Walczymy także o najwyższe standardy w walce o konsumenta na rynku. 

Świat konsumenta to z jednej strony świat natłoku informacji, fałszywych informacji tzw. fake newsów, a w konsekwencji dezinformacji.  To utrata zaufania do mediów i rządzących.

Z drugiej strony to świat z ogromnymi możliwościami rozwoju produktów i usług, świat nowych, technologicznych wyzwań i dynamicznych zmian. To także wielka potrzeba dialogu, czytelnej i wiarygodnej komunikacji, transparentności i skutecznego liderstwa. To coraz większa otwartość na nowe inicjatywy i działania mające na celu wspólne kształtowanie zasad wolnego rynku i wyznaczanie najlepszych standardów w walce o konsumenta. 

Chcemy wyjść naprzeciw konsumentom i poprzez dialog z organizacjami i decydentami dbać o ich interesy.

Nasze zadania

  • 1. Promowanie właściwych postaw wobec konsumentów.

  • 4. Badanie i monitorowanie wybranych kategorii produktowych i poziomu świadomości konsumenckiej.

  • 2. Inicjowanie i sygnalizowanie w debacie publicznej istotnych tematów, proponowanie właściwych rozwiązań legislacyjnych.

  • 3. Uświadamianie i szerzenie wiedzy na temat praw i możliwości konsumentów.

Newsletter