Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Informacja prasowa: Fundacja Forum Konsumentów oficjalnym członkiem Consumers International

2023-10-04

Forum Konsumentów z dumą ogłasza dołączenie grona organizacji konsumenckich stowarzyszonych w Consumers International. Jest to znaczący krok w umocnieniu pozycji Forum Konsumentów w międzynarodowym ruchu konsumenckim. To możliwość wymiany dobrych praktyk, wiedzy i możliwość reprezentowania polskiej perspektywy konsumentów na arenie globalnej.

Consumers International to największa na świecie organizacja zrzeszająca grupy konsumentów i organizacje pozarządowe, działająca na rzecz ochrony i promowania praw konsumentów na całym świecie. Obecnie zrzesza ona ponad 200 organizacji konsumentów i reprezentuje interesy konsumentów w ponad 100 krajach. Jej celem jest wspieranie praw konsumentów, zwiększanie świadomości konsumentów oraz promowanie sprawiedliwego i zrównoważonego handlu. Consumers International posiada ogromne doświadczenie w tworzeniu skutecznych strategii ochrony praw konsumentów oraz promowaniu sprawiedliwego rynku, co idealnie koresponduje z misją Forum Konsumentów.

Przyjęcie Forum Konsumentów do grona Stowarzyszonych Członków Consumers International otwiera nowe możliwości współpracy, wymiany doświadczeń oraz skuteczniejszej realizacji wspólnych celów na rzecz konsumentów. Pozwoli to na jeszcze silniejszą reprezentację polskich konsumentów na forum międzynarodowym i wspólną pracę nad inicjatywami mającymi na celu poprawę standardów konsumenckich na świecie.

Z nieukrywaną radością i determinacją wchodzimy w tę nową fazę współpracy z Consumers International, mając pełną świadomość, że nasze działania będą miały realny wpływ na kształtowanie lepszego otoczenia dla konsumentów zarówno w Polsce, jak i globalnie.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z możliwości dołączenia do grona organizacji zrzeszonych przez Consumers International. To dla nas nie tylko wyróżnienie, ale też zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz interesu konsumentów i konsumentek. Chcemy się rozwijać, czerpać z najlepszych światowych praktyk, ale też móc przedstawiać naszą perspektywę i pomysły. Jestem pewna, że otwieramy nowy i ciekawy etap rozwoju naszej organizacji – uważa Agnieszka Plencler, Prezeska Forum Konsumentów.