Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Wydarzenie „Wizja Zero – droga do bezpieczniejszego transportu dzieci”

2022-06-21

Fundacja Forum Konsumentów zainicjowała Europejską Inicjatywę na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Transporcie (www.childrensafety.eu) w celu zwiększenia świadomości, dostępu i przejrzystości w zakresie bezpieczeństwa dzieci w przepisach dotyczących transportu. Katarzyna Kurek reprezentująca organizację wyjaśniła, dlaczego temat dziecięcych systemów zabezpieczających jest ważny z punktu widzenia konsumenta. Wybór urządzenia przytrzymującego musi opierać się na pełnych i autoryzowanych informacjach, ponieważ produkt dotyczy specjalnego konsumenta w UE - dziecka. „Jako organizacja konsumencka wzywamy do przejrzystości informacji dotyczących CRS, na przykład wprowadzenia dedykowanych kluczowych wskaźników ich bezpieczeństwa. To wymusi standardy informacyjne i właściwą ocenę bezpieczeństwa tych produktów dla dzieci” – dodała. W przypadku CRS dostępne informacje dotyczące wyników testów przeciążeniowych są wciąż niepełne, podczas gdy wiele badań pokazuje, że niektóre urządzenia mogą być po prostu niebezpieczne, ponieważ nie spełniają minimalnych parametrów bezpieczeństwa. Ustanowienie norm dotyczących wymogów informacyjnych dotyczących parametrów bezpieczeństwa urządzeń przytrzymujących dla dzieci, które będą korzystne dla różnych grup konsumentów, jest również zgodne z zasadami unijnych dyrektyw konsumenckich, które narzucają publiczny dostęp do informacji o bezpieczeństwie produktów na wspólnym rynku.

Nagranie z debaty: https://www.youtube.com/watch?v=BB2xcKygg5I.